Företagslån utan säkerhet

Låna till företaget utan krav på säkerhet. Företagslån utan säkerhet betyder att företaget inte behöver erbjuda långivaren någonting av värde i pant som garanti ifall det skulle misslyckas med att betala tillbaka lånet.

Företagslån utan krav på säkerhet, så kallade blancolån till företag, är en snabbväxande marknad i Sverige och det finns idag en stor mängd aktörer som erbjuder dessa populära lån.

Det är dock bra känna till att det är vanligt att bankerna och kreditbolagen som specialiserat sig på dessa lån kräver en personlig borgen av VD eller ägare bakom bolaget.

Jämför företagslån utan säkerhet

Hur fungerar personlig borgen?

Den som tecknar borgen, det vill säga går i personlig borgen för någon annan, kallas för borgensman. Den som gör detta förbinder sig att betala räntor och amorteringar på lånet om inte låntagaren själv betalar.

Att långivarna får en personlig borgen gör att de kan känna sig trygga när de hjälper ett företag i behov av finansiering. Någonting annat positivt med detta i långivarens ögon är att man därmed kan undvika oseriösa bolag.

Vilka krav som ställs på en borgensman kan variera en del mellan olika långivare, men man kan räkna med att grundkraven ofta är de samma som ställs på en låntagare: att man är myndig och att man har en ordnad ekonomi (detta säkerställs via kreditkontroll). Ibland ställs det även krav på svenskt medborgarskap.

För stora företagslån kan det krävas borgensåtagande från flera personer

Ett stort företagslån utan säkerhet innebär ökade risker för en långivare och detta är anledningen till att det ibland kan komma att ställas krav på två eller flera borgensmän för att få dessa lån beviljade.

En regel som brukar gälla är att ju fler kreditvärdiga borgensmän vid ansökan, desto bättre. En fördel med att ha flera borgensmän är att det också kan öka chanserna till lägre ränta och fördelaktigare lånevillkor.